Medzinárodná konferencia vývojárov a používateľov slobodného a otvoreného softvéru

2018-06-01

B.E.E.R 2018

27 июля в Минске пройдет мероприятие для системных администраторов, devops, IT-инженеров и всех, кому интересны системный инжениринг и технологии.

2018-05-27

Call for participation: LVEE 2018

The 14th international conference for FOSS developers and users, the Linux Vacation / Eastern Europe, will take place on 23—26 August 2018 near Minsk.

2018-03-01

Результаты LVEE Winter 2018

Зимняя сессия международной конференции Linux Vacation / Eastern Europe, LVEE Winter 2018 прошла 9-11 февраля под Минском.

Všetky novinky

O konferencii

Medzinárodná konferencia vývojárov a používateľov slobodného a otvoreného softvéru “Linux Vacation / Eastern Europe” (LVEE Winter 2018) sa uskutoční od 9. do 11. februára. Konferencia spája komunikáciu a oddych pre odborníkov a amatérov slobodného softvéru, hlavne platformy GNU/Linux a nielen jej. Už veľa rokov LVEE je hlavným podujatím v bieloruskej open-source komunite.

LVEE Winter 2018 organizuje Minská skupina používateľov Linux — MLUG v spolupráci s aktivistami z iných miest. Odporúčané jazyky príspevkov konferencie: bieloruský, ruský a anglický.

3. februára bude ukončené prijímanie abstraktov a registrácia účastníkov.

Formát konferencie sa skladá najmä z ústnych prezentácií a lightning talks, inak sú možné aj round table discussions a code sprinty.

Prednášajúcim budú poskytnuté všetky potrebné zariadenia.

Témami konferencie sú vývoj a údržba slobodného a otvoreného softvéru, integrácia a správa riešení na základe FOSS, slobodné licencie atď. The Conference covers a wide range of platforms – from workstations and servers to embedded systems and mobile devices.

Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov a abstraktov, ktorý bude v tlačenej podobe dostupný už v prvý deň konania konferencie. Neskôr zborník a všetky prezentácie budú uverejnené v digitálnej podobe online na stránke podujatia.

Pre autorov príspevkov, zástupcov sponzorov a novinárov vstup nie je spoplatnený.

Získate viac informácií o konferencii na stránke O konferencii