Międzynarodowa konferencja twórców
i użytkowników Free Software / Open Source (FS/OS)

O konferencji

Międzynarodowe spotkanie i konferencja “Linux Vacation / Eastern Europe”, która odbywa się na Białorusi już przez sześć lat z rzędu, łączy komunikację i aktywny wypoczynek entuzjastów w dziedzinie wolnego oprogramowania.

Celem LVEE jest wymiana doświadczeń między specjalistami w zakresie projektowania, rozwoju, wdrażania i utrzymania rozwiązań open source, jak również przyciąganie szerszego zakresu społeczeństwa IT do dialogu publicznego na temat możliwości wolnego oprogramowania, powstających w procesie go integracji problemów i sposobach ich rozwiązania.

Centralną częścią LVEE jest Międzynarodowa konferencja programistów i użytkowników wolnego oprogramowania. Format konferencji obejmuje sprawozdania, warsztaty i okrągłe stoły. W sali konferencyjnej dostępne są głośniki i projektor. Na początku konferencji planowane jest wydanie zebrania abstraktów.

Do zadań nadchodzącej konferencji należą – udostępnić uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, zorganizować dyskusję najbardziej palących trendów i tendencji rozwoju branży, zdobytej wiedzy praktycznej. Spotkanie ma pomóc ustanowić niezbędne kontakty, zapewnić rozwój pomysłów, zapewnić wsparcie społeczeństwa open source.

Konferencja obejmuje szeroki zakres platform – od komputerów biurowych i serwerów (w tym rozwiązań opartych na wirtualizacji systemów) do systemów wbudowanych i urządzeń przenośnych. Tematyka konferencji tradycyjnie składa się z następujących dziedzin:

  • rozwój i testowanie wolnego oprogramowania;
  • administracja systemów zbudowanych na jego podstawie;
  • szkolenie specjalistów w dziedzinie technologii wolnego oprogramowania;
  • doświadczenia w zakresie wdrażania rozwiązań open source;
  • organizacyjne i prawne szczegóły wykorzystania wolnych licencji.

Wszelkie inne działania związane z wolnym oprogramowaniem i rozszerzające daną tematykę są mile widziane.

Zalecany do udzialu w konferencji języki – rosyjski, białoruski i angielski.

W tym roku LVEE Winter odbędzie się 9—11 lutego 2018 w pobliżu miasta Mińska.

Organizatorem LVEE jest Minsk Linux Users Group, jak również działaczy społeczności open source z Grodna i Brześcia.

Więcej o warunkach płatności można dowiedzieć się na stronie Opłata.

Cena zawiera koszty zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja), transport z miasta Grodna do miejsca konferencji i z powrotem, oraz opłata dodatkowych symboli i akcesoriów LVEE. Autorzy raportów, przedstawicieli sponsorów i mediów są zwolnieni z obowiązku zapłaty tej kwoty.

Więcej informacji na temat formatu i przesyłania abstraktów i zobaczyć materiały z poprzednich konferencji można w sekcji Sprawozdania